Skifteret

Skifteretten får besked om dødsfaldet fra enten kordegnen eller sognepræsten. Ca. 1-2 uger efter dødsfaldet kontakter skifteretten den, der står som kontaktperson på dødsanmeldelse – typisk ægtefælle eller nærmeste pårørende.

Det kan være praktisk, at en af de efterladte – eller en af arvingerne – står for bobehandlingen. I det tilfælde skal du bruge en fuldmagt fra de øvrige arvinger. Fuldmagten, der hedder en Skiftefuldmagt, kan hentes på www.domstol.dk (åbner i et nyt vindue).

Det er skifteretten, der behandler boet, og hvordan det skal gå for sig, bliver afgjort af skifteretten med udgangspunkt i afdødes familie- og formueforhold. Uanset om afdøde var formuende eller ej, vil en afdød næsten altid efterlade sig noget, f.eks. indbo, hus, bil, eller andet. Alle disse værdier skal gøres op og derefter overdrages til en ny ejer – det kalder man at skifte. Det er skifteretten, der godkender og udleverer skiftet, og samtidig sikrer, at arvinger, kreditorer og staten får det, der tilkommer dem.

Når boet er gjort op, udsteder skifteretten en skifteretsattest som bevis for, at den eller de, der overtager dødsboet, har ret til at disponere over afdødes formue. Arvingerne må ikke dele nogen af afdødes værdigenstande, før de har fået skifteretsattesten, og afdødes regninger må heller ikke betales.

Hvis du vil vide mere om skifteretten, er du velkommen til at kontakte Boesens eller Archibalds Begravelsesforretning og høre nærmere.

Skifteret