Prisoverslag

Der er ikke to bisættelser eller begravelser, der er ens, og derfor varierer prisen på dem også.

Vores indledende samtale bliver afsluttet med, at vi laver et overslag over, hvad hele arrangementet i henhold til dine valg og ønsker vil komme til at koste. Hos Boesens og Archibalds Begravelsesforretninger tilbyder vi, at regninger for blomster, annoncer, gravsten, mindesamvær og kirkegård bliver sendt til os. Når vi har modtaget alle regninger, laver vi en samlet regning til dig udspecificeret med alle udgifter til begravelsen eller bisættelsen.

Prisen for en begravelse eller bisættelse er delt op i to: Den del, vi som din bedemand skal have for vores arbejde, og den del, der udgør de øvrige udgifter – blomster, annoncer, mindesamvær, gravsted/gravsten mv. Hvis du ønsker det, kan vi være behjælpelige med at stå for de øvrige ting, der er brug for. Du er også velkommen til selv at stå for det. Uanset hvad du vælger, er det dig som pårørende, der vælger leverandør.

Bemærk: Vores regning skal først betales, når du har haft kontakt med skifteretten og fået overblik over boets behandling.