Kisteilægning

I forbindelse med begravelse eller bisættelse skal afdøde lægges i en kiste. Det står vi for hos Boesens og Archibalds Begravelsesforretninger. Vi aftaler med dig om, hvornår afdøde skal lægges i kisten, og om vedkommende skal have smykker, breve, fotos eller andet med i kisten.

Hvis dødsfaldet sker på hospitalet, laver vi en aftale med kapelassistenten om, hvornår vi kan komme og lægge afdøde i kisten. Hvis dødsfaldet sker i hjemmet, er familiemedlemmer/pårørende velkomne til at være med til at lægge afdøde i kisten.

Det er også muligt at se afdøde i kisten inden højtideligheden. Her aftaler vi hvor og hvornår, så familiemedlemmer, der er ude at rejse eller ikke er i nærheden får muligheden for at planlægge efter det.

Kisteilægning