Højtideligheden

Boesens Begravelsesforretning varetager den personlige højtidelighed

Når en af vores kære går bort, står de efterladte tilbage med ikke bare en stor sorg, men også mange ubesvarede spørgsmål. Hvad skal der ske nu? Hvordan skal afskeden foregå? Hvis dødsfaldet var ventet, nåede I måske at drøfte, hvordan højtideligheden skulle foregå. Men i andre tilfælde har der hverken været tid til eller tanker om den slags overvejelser.

Hos Boesens og Archibalds Begravelsesforretninger hjælper vi dig med at tilrettelægge højtideligheden, så den bliver præcis lige som du – og afdøde – ønsker det. Allerførst er det vigtigt, at vi finder ud af det, hvis afdøde har haft nogle ønsker om begravelsen/bisættelsen. Den slags er af og til skrevet ind i dokumentet Min sidste vilje. Hvis der ikke er nogle ønsker, skal du tage stilling til flere ting, først og fremmest, om afdøde skal bisættes (kremering) eller begraves. Højtideligheden kan afholdes i sognekirken eller en anden kirke, som familien eller afdøde har tilknytning til, eller fra et kapel på kirkegården eller sygehuset.

 Der er flere ting, der skal overvejes i forbindelse med højtideligheden:

  • Begravelse eller bisættelse?
  • Ønsker du en ceremoni (udsyngning) før højtideligheden?
  • Tidspunkt for højtideligheden?
  • Generel stillingtagen til pynt i kirken, dødsannonce, gravsted/gravsten, mindesamvær mv.

Så vidt muligt sørger vi for, allerede under vores indledende samtale, at lave de nødvendige aftaler med præst, kordegn, graver eller krematorium om tid og sted for højtideligheden. I nogle tilfælde kan det dog først lade sig gøre at få alle aftaler på plads de efterfølgende dage.

Rustvogn