Urnenedsættelse

Efter en bisættelse går der omkring 8-14 dage, før du som pårørende får udleveret urnen med aske, og den er klar til at blive sat ned i det valgte urnegravsted.

Det er forskelligt, hvordan ceremonien i forbindelse med en urnenedsættelse foregår, men det er typisk personalet på den valgte kirkegård, der står for urnenedsættelsen sammen med dig/jer som pårørende. Hvis I ønsker, at der skal medvirke en præst, skal I aftale det direkte med den ønskede præst. Urnenedsættelsen sker typisk inden for almindelig arbejdstid og finder sted på den valgte kirkegård. Hvis I ønsker urnenedsættelsen uden for almindelig arbejdstid, kan der i nogle tilfælde forekomme et tillæg.

Det er muligt at koordinere urnenedsættelsen med, at gravstenen/gravpladen bliver leveret – det kan vi hjælpe jer med, hvis I ønsker det.

Urnenedsættelse