Dødsfald

Er der sket et dødsfald?

Der er meget praktik forbundet med et dødsfald, og det kan være svært at tackle midt i sorgen. Ethvert dødsfald skal anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde har bopæl. Det kan ske elektronisk, og med en fuldmagt kan vi på vegne af de pårørende anmode om begravelse eller kremering hos afdødes bopælssogn. Her skal noteres anmelderens navn og relation til afdøde, hvem skifteretten skal henvende sig til, hvor og hvornår begravelsen/bisættelsen finder sted, hvem der er præst, om afdøde var medlem af folkekirken eller et andet trossamfund, og hvilken kirkegård kisten eller urnen skal begraves på.

Hos Boesens og Archibalds Begravelsesforretning hjælper vi med alle aspekter i processen, lige fra at advisere sognepræsten om dødsfaldet til at udfylde, sende og få godkendt de relevante dokumenter til myndighederne. Vi kan også koordinere med præst, kirke/kapel, kirkegård, krematorium mv., så begravelsen eller bisættelsen kan finde sted.

Vi kommer gerne hjem til dig, hvor vi kan tale om alle tingene ved dødsfaldet samt planlægge højtideligheden i rolige og trygge omgivelser. At få overblikket og vide, at vi koordinerer alt, der skal koordineres, giver dig ro og plads til at koncentrere dig om den sidste afsked.

Ved dødsfald i udlandet

Ved et dødsfald i udlandet, udfylder de lokale myndigheder i det pågældende land dødsattesten. Kontakt os som din bedemand, alternativt den danske ambassade/det danske konsulat, der kan være behjælpelige i forhold til, hvordan kisten eller urnen bliver transporteret hjem. Hos Boesens og Archibalds Begravelsesforretning har vi stor erfaring i at planlægge begravelser og bisættelser – også ved dødsfald i udlandet. Vi kan stå for kontakten til myndighederne i det pågældende land, sørge for evt. ligpas til afdøde, hjemtransport etc.

Jf. nye regler pr. august 2014 dækker sygesikringen ikke længere udgifter til hjemtransport af en dansk sikret, der er død i løbet af sin første måned på ferie- eller studierejse i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller enkelte små stater. Her skal de pårørende selv betale, med mindre afdøde havde en rejseforsikring. Der er dog fortsat offentlig dækning af udgifter til hjemtransport fra Færøerne og Grønland.

Kontakt os og hør mere

Vi er de rette at kontakte, hvis du ønsker en stærk og seriøs støtte igennem den svære tid. Du kan kontakte os på telefon eller mail, eller ved at besøge os personligt for en snak om dine muligheder hos os.

Med stort lokalkendskab i Vejle, Børkop, Kolding, Give, Fredericia, Horsens, Hedensted, Tørring, Egtved og Bredsten varetager vi dødsfald i et stort geografisk område.

Du kan kontakte os på telefonnr. 75 82 07 25 eller gå til vores kontaktside.

Dødsfald

Husk at du kan læse mere om dødsbo m.v. ved dødsfald hos Danmarks Domstol