Begravelse og bisættelse - andre kulturer

Folkereligionen i Danmark er kristendommen, og her har vi tradition for at stede en afdød til hvile ved enten begravelse eller bisættelse. Højtideligheden kan foregå i en kirke eller et kapel og kaldes hhv. en kirkelig og en borgerlig højtidelighed. Ved begravelse bliver kisten sænket i jorden i et gravsted, mens afdøde bliver kremeret og asken sidenhen udleveret i en urne ved en bisættelse.

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken eller et andet trossamfund, vil der blive afholdt en borgerlig højtidelighed; en højtidelighed uden kirkelig medvirken, f.eks. fra et kapel.

Islam - skikke og traditioner

Hvis afdøde var muslim, er her forskellige skikke og traditioner at holde sig til. Her siges bl.a. en særlig begravelsesbøn, janazah, over den afdøde, som bliver vasket af de pårørende og herefter iklædt hvide ligklæder.

I islam er det vigtigt, at afdøde bliver begravet så hurtigt som muligt, efter døden er indtruffet, gerne efter kun 24 timer. Muslimer tillader hverken kremering eller begravelse i en kiste. Afdøde begraves liggende på højre side med hovedet vendt mod Mekka. Det er dog kun på den muslimske gravplads i Brøndby, at man har lov til at begrave sine kære uden en kiste. i landets større byer er der på flere kirkegårde mulighed for, at muslimer kan begrave deres pårørende i et specielt område af kirkegården. Har du behov for at vide mere om en muslimsk gravplads, kan vi hjælpe med at formidle kontakten.

Jødedommen - skikke og traditioner

I jødedommen er det vigtigt, at begravelsen finder sted så hurtigt som muligt efter et dødsfald. Det er med til at vise respekt. Afdøde bliver vasket og iklædt en hvid linneddragt. Herefter bliver afdøde lagt i en kiste uden udsmykning. Kremering er ikke tilladt i jødedommen. Ved en jødisk begravelse i Danmark bliver der ofte lagt en smule jord fra Det Hellige Land under afdødes hoved i kisten.

En jødisk højtidelighed i Danmark foregår i et kapel, og afdøde bliver begravet på en jødisk kirkegård eller i en særlig afdeling af den pågældende kirkegård. Mosaisk Trossamfund har sit eget begravelsesområde på Vestre Kirkegård i København, og der ligger en jødisk begravelsesplads på Nørrebro og i Fredericia.

Hinduisme - skikke og traditioner

I hinduismen er det vigtigt for de troende at dø derhjemme, så vidt muligt – gerne omgivet af så mange familiemedlemmer og venner som muligt. Når døden er indtruffet, gøres afdøde i stand, bl.a. ved at blive vasket med vand eller mælk. Afdøde bliver også smurt med sandelmasse eller hellig aske på panden, før han eller hun bliver klædt på og placeres på gulvet i husets forgang med ansigtet mod syd. Herefter føres kisten til kremering og asken kan efterfølgende spredes over havet eller sendes til afdødes hjemland.