Begravelse eller bisættelse

Når et menneske går bort, skal vedkommende stedes til hvile enten ved begravelse eller bisættelse. Ofte kalder man begge dele for begravelse, men der er stor forskel på de to måder at tage afsked på.

Både begravelse og bisættelse foregår ved en højtidelighed i kirke (kirkelig højtidelighed) eller kapel (borgerlig højtidelighed), men den afgørende forskel er, at kisten ved en begravelse bliver nedsænket i jorden på et gravsted på kirkegården, mens kisten ved en bisættelse bliver kørt til et krematorium i en rustvogn. Asken fra kremeringen kommer i en urne, der bliver udleveret til de efterladte 8-14 dage efter kremeringen. Her kan man vælge at begrave urnen ved en lille, større eller slet ingen ceremoni. Det er meget forskelligt, hvad man gør.

Det er også blevet mere almindeligt, at man vælger at sprede asken over havet.

For at få tilladelse til at sprede aske, skal afdøde skriftligt have udtrykt ønske om det. Spredningen skal foregå over havet eller andet åbent vand – ikke over en sø. Det er de efterladte, der sørger for at sprede asken på en respektfuld måde. Hos Boesens og Archibalds Begravelsesforretninger hjælper vi imidlertid gerne med at arrangere denne opgave, inkl. indhentning af tilladelser, papirer mv.